Roland Kallström

Roland Kallström


Född i Öregrund 1934
Bosatt i Uppsala 1951 – 1982
Återbördad till Öregrund 1983


Utbildning: Konditor, Fritidspedagog
Som konstnär – autodidakt


Konstnärlig debut som fotograf på 60- och 70-talet med uppmärksammade utställningar i Sverige och utomlands.
Prisbelönad i ett flertal stora fototävlingar.


Mitt konstnärliga utövande har under de senaste 20 åren successivt övergått till måleri och skulptur, vilket även detta mött stort gensvar.

Som bild- och formskapare använder jag ett antal olika material och tekniker för att på detta sätt uppnå större variation i mitt uttryckssätt.


Separat- och Samlingsutställningar:
Gallerier i Uppsala
Järnboden i Harg, Rådhuset i Öregrund
Kulturhuset i Nystad, Finland
Bibliotek, banker, företag
Konstsommar på Gräsö – i egen ateljé

Representerad
Östhammars Kommunkontor, Gräsö Skola, Öregrunds Skola
Utsmyckning
Gräsö Skola

 

Roland Kallström, Vales väg 1, Öregrund. Atelje-Ängstorpet, Norrboda Gräsö

0173-31159, 070-6744697