Föreningen

Östhammars konstnärsförenings styrelse 2021:


Ordförande

Anne-Britt Stigsdotter 


Sekreterare

Bibbi Stacksjö 


Kassör

Kenneth Meijer          


Ledamoter

Elisabeth Lindström 

Vakant


Suppleanter

Staffan Strand

Ann-Kathrin Halsius 


Revisor

Irene Segersköld-Lindén

suppleant Gerd Vading


Verksamhet


Stadgar


Kontakt: konst@osthammars.se