Verksamhet

Östhammars konstnärsförening!Vi arrangerar ett antal samlingsutställningar per år då alla medlemmar bjuds in.


Under sommaren har vi utställningar i Harg under några veckor med början midsommardagen. En vecka är en samlingsutställning som är öppen för alla medlemmar.


Vi har även utställningar i andra lokaler både i Östhammar och runt om i kommunen. Möjligheter till utställning finns t.ex. på Johanssons Gårdshotell, Rådhussalen i Öregrund, Knutsmassomuséet i Gimo m.fl. platser. Mera information finns på sidan Utställningar


Vi har två medlemsmöten per år, årsmötet på våren och ett höstmöte. Då brukar vi även bjuda in en intressant föredragshållare. Ett antal nyhetsbrev skickas till alla medlemmar under året.


Medlemsavgiften, 250:- för 2024, betalar du till BG 785-5125 eller Swish 123 207 3393. Skicka ett mail med uppgift om adress, tel.nr till konst@osthammars.se. Berätta gärna lite om ditt konstnärskap också.


Vi har även en Facebookgrupp, Östhammars konstnärsförening, där medlemmar gärna får vara med.


Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss och du är naturligtvis välkommen på alla våra utställningar!